+38 067 654 10 10, 044 209 88 72
м. Київ, вул. Григорія Сковороди 5а оф.1

Проведення процедури банкрутства

Існує кілька етапів проведення процедури банкрутства:

1. Тимчасовим керуючим проводиться так зване спостереження. У цей час керівництво підприємства повинно сприяти в роботі арбітражного керуючого. У середньому цей період займає до 3 місяців. У етап спостереження входить оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства, збори акціонерів і кредиторів, стягнення дебіторської заборгованості, передача на зберігання майна підприємства.

Як тільки процедура спостереження введена, призупиняється стягнення боргів, стягнення майнових зобов'язань, припиняється задоволення вимог засновників, дивіденди та інші виплати припиняються.

2. Процедура фінансового оздоровлення. Проводиться така процедура у випадку, якщо підприємство має ресурси для відновлення платоспроможності і проводиться за приписом арбітражного суду. Розглядається план фінансового оздоровлення, графік погашення заборгованостей і протокол загальних зборів засновників і кредиторів і приймається рішення про фінансове оздоровлення. Арбітражний суд призначає адміністративного керуючого і на цьому етапі керівництво підприємства припиняє участь у процедурі. Виповнюється план з фінансового оздоровлення та припиняються виплати за зобов'язаннями.
Якщо план виконується успішно, або навпаки - належного ефекту не послідувало, підприємство може перейти до зовнішнього управління.

3. Арбітражний суд може ввести зовнішнє управління на строк до 18 місяців. Призначений судом зовнішній керуючий в праві розпоряджатися майном підприємства згідно з планом зовнішнього управління, може укладати мирові угоди, повинен звітувати перед кредиторами і може страхувати відповідальність. Цей етап може бути закінчено раніше обумовленого терміну, якщо процедура визнана неефективною або боржник виконав свої зобов'язання.

4. Далі вводиться конкурсне виробництво, строком до 18 місяців. Метою процедури є задоволення вимог кредиторів шляхом продажу майна. Реалізація майна підприємства здійснюється в ході відкритих торгів. Стартова ціна призначається незалежним оцінювачем. Оплата боргів відбувається в порядку черги кредиторів. Однак, існують зобов'язання, що погашаються позачергово: зарплата керівника, судові витрати, комунальні платежі, заборгованість по зарплаті.

5. Між кредиторами та представниками підприємства-боржника може бути укладено мирову угоду. Це документ, що містить інформацію про реструктуризацію боргу, зміну термінів виплат по боргу, прощення частини боргу. Мирова угода можливо укласти на етапі процедури банкрутства.

"Калашник та Партнери" проведе процедуру банкрутства підприємства максимально ефективно, грамотно і професійно.